ŽIŽA – Žilinský festival svetla

Termín: 22. – 23. 9. 2023
Čas: 19:00 – 23:00
Organizátori: Mesto Žilina a OOCR Malá Fatra
Spoluorganizátori: Institut Světelného Designu Praha
Podpora a partneri: Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Budiš, Rotary Club Žilina International, Holiday Inn, s podporou: Krajský pamiatkový úrad Žilina, Rosenfeldov palác, Považská galéria umenia v Žiline, Nová synagóga
Realizácia a dramaturgia: Katarína Morávek Ďuricová, Tomáš Morávek
Komunikácia, produkcia a podpora: Veronika Tabačková, Michal Michálek, Anna Gazdíková
Grafiký dizajn a layout: Profigrafik.sk

Po prvých dvoch úspešných uvedniach festivalu v marci a septembri 2022, ešte pod pracovným názvom Žilina Žije svetlom, vzniká nový festival ŽIŽA – Žilinský festival svetla pod záštitou OOCR Malá Fatra a mesta Žilina. V priebehu dvoch septembrových večerov budú mať návštevnici možnosť vidieť a zažiť svetelné inštalácie a i ďalšie práce umelcov z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia. Festival prevedie divákov po rôznych kútoch Žiliny a pootvorí dvere viacerých žilinských budov.

Festival sa tento rok pomocou svojho tradičného média – svetelných inštalácií vo verejnom priestore mesta Žilina – pokúša komunikovať pálčivé témy súčasnej doby ako odcudzenosť, sloboda, túžba po stretnutí, citlivosti a blízkosti, po pochopení, prehĺbení a zdieľaní vlastnej perspektívy. Cieľom tohto ročníka je poukázať prostredníctvom umenia na mnohosť významov na pozadí týchto tém, na mnohosť ciest, na ktorých sa navzájom pretíname. Toto pretnutie má byť momentom vzájomného zblíženia na základe snahy porozumieť – otvoriť sa príbehu toho druhého a uvedomiť si, že perspektíva každého z nás je jedinečným “tu a teraz”, ktoré dohromady vytvárajú jednu skutočnosť – tú, ktorú všetci spoločne žijeme.

Vybrané inštalácie komunikujú túto ideu rôznymi spôsobmi. Niektorí autori na ňu nahliadajú prostredníctvom vzťahu človeka k sebe samému a svojmu individuálnemu vnímaniu a prežívaniu (Urban Serendipity; …Or To Be; 617-6 Once You Stop Seeing The Difference You Can Leave, 617-8 Perspective, Absence of The Sun). Pre iných je explicitne prítomná vo vzťahu k druhému, ku komunite v ktorej žijeme a spoločnosti, ktorej sme súčasťou (Pyxis), či dokonca vo vzťahu k základným nástrojom ako jazyk a reč (Zlet slov), či hodnotám ako bezpečie a jeho absencia (Camp). Niektoré inštalácie upozorňujú na problematiku perspektívy individuálneho tu a teraz na základe momentov, kedy je človek vo svojej abstraktnej slobode konfrontovaný s vlastným prostredím a tými, s ktorými ho zdieľa (Animals), či s danosťami makrorozmerov mimo jeho dosah – s usporiadaním skutočnosti, do ktorej je vrhnutý (Koróna, Horizont udalostí).

Za celý realizačný tím Anna Gazdíková a Katarína Morávek Ďuricová

INŠTALÁCIE 2023