CAMP

Lokácia: Sad na Studničkách

Názov inštalácie: Camp

Autor: ŽIŽA crew

Inštalácia Kemp predstavuje jednoduchý objekt – stan, ktorý v sebe nesie mnoho takmer protichodných významov. V našich podmienkach sa nám spája primárne s príjemnými pocitmi a zážitkami. Stanovanie v prírode, pokoj, bezstarostné ráno v jemnej hmle, stúpajúcej z lesného porastu. Dovolenka pri mori, piesok vo vlasoch a v topánkach a neustávajúci šum mora v diaľke. Stan sa však pre niektorých ľudí spája s inými pocitmi. Prenesený do situácie spoločenských či politických nepokojov, otvoreného vojnového konfliktu, či ekologických katastrof nadobúda úplne iný význam. Stáva sa nedobrovoľným útočiskom, nahrádzajúcim bezpečie domova a spája sa s pocitmi beznádeje, strachu, úzkosti a vyčerpania.

Autorský kolektív predstavuje stan ako objekt mnohých významov a jeho vsadením do kontextu umenia – do zdanlivo “bezpríznakovej” situácie – necháva vyznieť tie najprenikavejšie.