Autori inštalácií

Karel Karlos Šimek, CZ

www.karelkarlossimek.eu

Počiatočným bodom v práci so svetlom bolo pre Karlosa Šimeka Národní divadlo Brno, kde v roku 2010 začal pracovať ako osvetľovač. Na konci roku 2013 sa presunul z Brna do Prahy, kde začal pracovať ako vedúci osvetľovačov vo Švandovom divadle. Od roku 2015 sa živí ako freelance light designer, programátor a technik.

Ako svetelný dizajnér dlhodobo spolupracuje s Radimom Vizvárym a Danielom Špinarom. Jeho pracovné skúsenosti sú spojené taktiež s nezávislými súbormi ako Lenka Vagnerová & Company, Spitfire Company, Pražský komorní balet, Tantehorse, DEKKADANCERS a tanečníkmi Jarom Viňarským, Andrejom Petrovičom a Martinom Talagou, ktorého performance SOMA získala cenu za najlepšie predstavenie na festivale Česká taneční platforma 2018.

Spolupracoval s činohrou, operou i baletom všetkých troch Národných divadiel v ČR. Od roku 2014 pracuje ako stage manažér a technický produkčný medzinárodného festivalu pantomímy Mime Fest a od roku 2019 je taktiež členom fínskej MimoArt Company, s ktorými spolupracuje ako svetelný dizajnér a tour manažér. Práve vďaka mnohopočetným spoluprácam naprieč európskym umeleckým prostredím mal možnosť prezentovať svoju prácu na javiskách po celom svete.

Ivo Opl, CZ

 Ivo Opl je český výtvarník a dizajnér pôsobiaci v Plzni. Vo svojich dielach často uplatňuje princípy recyklácie a upcyklácie, pracuje s materiálmi a vychytávkami dennej potreby, ako sú napríklad staré smartphony, ktoré premieňa na nezvyčajné audiovizuálne a interaktívne inštalácie.

Suren Manvelyan, ARM

www.surenmanvelyan.com

 Suren Manvelyan sa narodil v roku 1976, fotografovať začal ako šestnásťročný a v roku 2006 sa stal profesionálnym fotografom. Umelcova škála fotografických záujmov je skutočne široká –  od makra cez portréty po krajinu a mnoho ďalších kreatívnych fotografických projektov. Jeho fotografie boli publikované v mnohých časopisoch a novinách nielen v rodnom Arménsku, ale po celom svete a jeho najnovšia populárna séria detailných záberov ľudského oka s názvom „Vaše krásne oči“ spolu s podobnou sériou „Oči zvierat“ mala na webe milióny zobrazení.

Paralelne s fotografovaním sa počas posledných desiatich rokov venuje vyučovaniu fyziky, matematiky, projektívnej geometrie a astronómie na jerevanskej waldorfskej škole. V rokoch 1997 až 2011 pôsobil ako vedecký pracovník v Ústave fyzikálneho výskumu Národnej akadémie vied a v roku 2001 získal za výskum zameraný na kvantový chaos doktorát z teoretickej fyziky na Jerevanskej štátnej univerzite. Za výskumnú prácu v oblasti kvantových technológií v roku 2002 Cenu prezidenta Arménskej republiky. Mimo fotografovania a svojej vedeckej práce hrá Suren na piatich hudobných nástrojoch – gitare, violončele, klavíri, flaute a lýre.

Amador Artiga, ES

www.amadorartiga.com

Amador Artiga je multidisciplinárny umelec špecializujúci sa na vizuálnu dramaturgiu, produkciu video scén, digitálnu scénografiu a tvorbu inštalácií pre scénické umenia. Už viac ako 10 rokov sa venuje vizuálnej tvorbe – dizajnu aj obsahu – čím sa stáva vo svojej podstate režisérom svojich diel. Jeho prioritou je pochopenie, prijatie a transformácia konceptov a myšlienok do vizuálneho sveta. Je zamilovaný do pohybu bez ohľadu na jeho formu, a preto je možné v jeho tvorbe vidieť kúsky od živej akcie až po pohyblivú grafiku, stop motion. Nástroj je len nástroj – dôležité je posolstvo.

Pracoval pre súkromné spoločnosti a vládne inštitúcie v Španielsku, Francúzsku a Českej republike, snažiac sa zachovať absolútnu lásku a oddanosť každému projektu, bez ohľadu na jeho rozsah.

Martin Mulík, SK/DE

www.martinmulik.com

Martin Mulik (*1994) je svetelný designer a fotograf. Po krátkom štúdiu fotografie na Technickej Univerzite v Košiciach pracoval ako technik a neskôr ako technický manažér kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik. Od roku 2017 pôsobí ako freelancer v Drážďanoch (DE),  kde spolupracuje s rôznymi umelcami pri tanečných a divadelných produkciách a inštaláciách. Taktiež sa venuje vlastnej tvorbe v podobe fotografických sérii a svetelných objektov

Pavla Beranová, CZ

www.pavlaberanova.com

Pavla Beranova je nezávislá svetelná dizajnérka žijúca v Prahe, pôsobiaca najmä v Českej republike a Holandsku. Vyštudovala Vysokú školu umeleckopriemyselnú v Prahe (kurátorstvo nových médií a dizajnu). Počas štúdia bola stážistkou vo výskumnom centre francúzskych múzeí C2RMF a Lumieres studio Odile Soudant v Paríži. V rokoch 2011 až 2015 pracovala ako dizajnérka v ACT lighting design v Bruseli, kde sa podieľala na mnohých veľkých projektoch v oblasti eventov, inštalácií a architektúry. Od roku 2016 vyučuje svetelný dizajn na Vysokej škole múzických umení v Brne. Pavla sa v súčasnosti venuje predovšetkým projektom v oblasti súčasného tanca a divadla, no spolupracuje aj s architektmi a dizajnérmi na projektoch, kde svetlo zohráva osobitnú úlohu.

sedemminut, SK

www.sedemminut.sk

sedemminut je autorom mnohých svetelných dizajnov a inštalácií. Jeho púť za svetlom prechádzala cez fotografiu, VJ-ing, koncertné svietenie, divadelný svetelný design až k roxoru. Svetlu rozumie na úrovni jeho fyzikality, účelu, ale tiež estetickej hodnoty, čo mu dovoľuje jeho využívanie na pôde rôznych profesií. Ako kľúčový materiál ho vo svojich dielach dokáže formovať a ohýbať v intenciách obsahovej výpovede. Svoje diela prezentoval na rôznych festivaloch po celom svete – od Rigy po Utrecht, od Gdanska po Linz, od Klaipedy po Bukurešť, od Prahy po Karlovy Vary. Jeho práca sa zameriava na vytváranie fascinujúcich exteriérových svetelných inštalácií s použitím bieleho studeného svetla. Využíva špeciálne techniky, materiály a koncepty na vytvorenie pôsobivých svetelných zážitkov, ktoré transformujú verejné priestory na dychberúce umelecké diela.

Institut Světelného Designu (ISD)

Institut Světelného Designu (ISD) vznikol v máji 2008 z iniciatívy niekoľkých výrazných osobností svetelného dizajnu, divadelnej produkcie, umelcov a technikov zameraných na prácu so súčasnými technológiami v českom umeleckom prostredí. Vo svojej činnosti sa zaoberá predovšetkým edukatívnou činnousťou, konzultáciami a tvorbou svetelných inštalácií.

Stéphanie N´Duhirahe, CH

https://www.artnrope.com/

Stéphanie N´Duhirahe je absolventka ženevskej umeleckej školy. Jej práce sú postavené na detailoch každodenného života s primárnym zameraním na telo, priestor a objekt. Zaujíma sa najmä o väzby, spájajúce tieto elementy a pracuje s limitmi, ktoré sa vďaka týmto prepojeniam prirodzene objavujú. Vo svojej tvorbe často stvárňuje fyzický pohyb a telesnú námahu. V posledných rokoch sa zameriava na prepojenie dvoch bodov svojho záujmu, ktorým sa aktívne venuje: cirkusové predstavenia a videoart.

2022

mammasONica, IT

www.mammasonica.org

„Keď živá skúsenosť architektúry rozpletá komplexnosť pamäte a imaginácie, svetlo sa stáva jediným médiom poskytujúcim prístup k priestoru, aby umožňovalo rozširovať predstavivosť: a tak sa prchavé momenty nášho spomínania stávajú ostrejšími“

Sme mammasONica, talianske multidisciplinárne štúdio bez zamerania na špecifické s transmediálnymi presahmi.

Vystavovali sme veľkorozmerné projekty na prestížnych lokáciách, vrátane Európskeho parlamentu v Štrasburgu, Atriu vo Weimare, Paláca parlamentu v Bukurešti, Rímsko-Germánskeho múzea v Kolíne nad Rýnom či Lancaster Castle v Lancasteri.

Naše performance získali medzinárodné ocenenia a akademické uznanie počas univerzitných prednášok, ktoré naše diela uvádzajú ako príklad zvládnutia lokácií s problematickou povahou.

Ako kreatívne štúdio sa zameriavame na citlivé prostredia, vytvárajúc interaktívne a pútavé rozprávanie a rozvíjajúc digitálne zážitky tam, kde sa zapojenie rozvíja smerom ku kolektívnej a emocionálnej participácii.

Vedľa umeleckej tvorby je kolektív aktívne zapojený do medzinárodných schém zameraných na participatívne projekty, virtuálny vzdelávací priestor a programy budovania kapacít, uvedomujúc si nové perspektívne vyhliadky pre aplikáciu technológií k zlepšeniu združovania sa, kultúrneho zviditeľnenia a interakcií v každom veku.

Alex Zelina, SK

www.alexzelina.com 

Štúdium scénografie a následne odboru maľba na VŠVU u profesora Ivana Csudaia. Založenie firmy (Akasha visualstation) na tvorbu 3D mappingu, videomappingu a video-artu.  Vyše 10 rokov skúsenosti v tomto odbore, ktorému sa stále profesionálne venujem. Vášeň pre botaniku, založenie firmy (Zelina world) na výrobu terárií, botanických – výtvarných objektov a scénografií.

Spolupráca od roku 2020 s Radovanom Drangom pri vytváraní multimediálnych objektov. Alex a Radovan tvoria objekty plné káblov, svetiel, prírodných materiálov a to všetko podporené hudbou a zvukom. Objekty sú často dynamické a pútavé.

Tomáš Morávek, CZ

www.tomasmoravek.eu

… objavil povolanie svetelného dizajnéra vďaka tanečnému konzervatóriu Duncan Center v Prahe, kde pracoval ako technik.

Od tohto momentu sa čoraz viac zaujímal o súčasný tanec, vizuálne umenie a scénický svetelný dizajn. Fascinuje ho možnosť vytvárania špecifických atmosfér alebo stavania celého interiéru na scéne len osvetlením.

Skúsenosti získal nielen z pražských divadiel, ale aj z francúzskych zájazdov s Divadlom bratov Formanov, z realizácií projektov so študentmi Amsterdam University of Arts v Holandsku, zo spolupráce s režisérkou Veselkou Kunchevovou a Petarom Todorovom v Bulharsku, z festivalu L1 v Maďarsku, zo Slovenského kultúrneho strediska Stanica Žilina – Záriečie, kde sa stretol aj so svojím dlhoročným spolupracovníkom Jarom Viňarským …