Archív 2022

ŽILINA ŽIJE svetlom /  23. – 24. 9. 2022

Organizátori: Mesto Žilina a OOCR Malá Fatra
Spoluorganizátori: Žilina Žije, Institut Světelného Designu Praha,
Podpora: Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, LightNeq s.r.o., Claypaky
Realizácia a dramaturgia: Katarína Morávek Ďuricová, Tomáš Morávek

Po jarnom Warm upe v marci 2022 a realizácii interiérových svetelných inštalácií sa mesto Žilina a OOCR Malá Fatra v spolupráci so Žilina Žije podujalo zorganizovať prehliadku svetelných umeleckých inštalácií vo verejnom priestore. Tento rok upriamime pozornosť na Sad SNP a centrum mesta a tematicky sa zameriame na mestskú zeleň a hodnotu našej prírody vo všeobecnosti.

Názov inštalácie: Za mier

Sad SNP
Autor: sedemminut
www.sedemminut.sk

Chôdza, ktorá sa mení na beh a beh, ktorý je rýchly ako svetlo. Svetelní bežci rozblikajú noc v hesle: za mier, za slobodu, za umenie.

O autorovi:

Sedemminut je autorom mnohých svetelných dizajnov a inštalácií. Prešiel svoju púť za svetlom cez fotografiu, VJ-ing, koncertné svietenie, divadelný svetelný design až k roxoru. Svetlu rozumie a využíva ho z hľadiska rôznych profesií. Vníma jeho fyzikalitu, účel, ale tiež estetickú hodnotu. Pre jeho práce je svetlo “kľúčovým materiálom”, ktorý dokáže formovať a ohýbať v intenciách jeho výpovede.

Názov inštalácie: Pharus

Rozhľadňa Dubeň
Autor: Karel Karlos Šimek
www.karelkarlossimek.eu

“Neviem si predstaviť nezištnejšiu budovu postavenú človekom, ako maják. Boli postavené len preto, aby slúžili.” George Bernard Shaw

O autorovi:

Počiatočným bodom v práci so svetlom bolo Národní divadlo Brno, kde v roku 2010 začal pracovať ako osvetľovač. Na konci roku 2013 sa posunul z Brna do Prahy, kde začal pracovať ako vedúci osvetľovačov vo Švandovom divadle na Smíchove. Od roku 2015 sa živí ako freelancer light designer, programátor a technik.

Ako svetelný dizajnér dlhodobo spolupracuje s Radimom Vizvárym a Danielom Špinarom. Jeho pracovné skúsenosti sú tiež spojené s nezávislými súbormi ako Lenka Vagnerová & Company, Spitfire Company, Pražský komorní balet, Tantehorse, DEKKADANCERS, s Jarom Viňarským, Andrejom Petrovičom a s Martinom Talagou, ktorého performance SOMA získala cenu za najlepšie predstaven

ie na festivale Česká taneční platforma 2018. Spolupracoval s činohrou, operou i baletom všetkých troch Národných divadiel v ČR. Od roku 2014 pracuje ako stage manažér a technický produkčný medzinárodného festivalu pantomímy Mime Fest a od roku 2019 je členom fínskej MimoArt Company, kde pracuje ako svetelný dizajnér a touring manažér. Vďaka spolupráci so všetkými vyššie zmienenými mal možnosť prezentovať svoju prácu na javiskách po celom svete.

Názov inštalácie: Piesne vody

Sad SNP
Autor: Tomáš Morávek
www.tomasmoravek.eu

“Obaja v tichu načúvali vodu, ktorá pre nich nebola prostou vodou, ale hlasom života, hlasom bytia, hlasom večného stávania sa.” Hermann Hesse

O autorovi:

… objavil povolanie svetelného dizajnéra vďaka tanečnému konzervatóriu Duncan Center v Prahe, kde pracoval ako technik.

Od tohto momentu sa čoraz viac zaujímal o súčasný tanec, vizuálne umenie a scénický svetelný dizajn. Fascinuje ho možnosť vytvárania špecifických atmosfér alebo stavania celého interiéru na scéne len osvetlením.

Skúsenosti získal nielen z pražských divadiel, ale aj z francúzskych zájazdov s Divadlom bratov Formanov, z realizácií projektov so študentmi Amsterdam University of Arts v Holandsku, zo spolupráce s režisérkou Veselkou Kunchevovou a Petarom Todorovom v Bulharsku, z festivalu L1 v Maďarsku, z kultúrneho centra Stanica Žilina – Záriečie, kde sa stretol aj so svojím dlhoročným spolupracovníkom Jarom Viňarským …

Názov inštalácie: Dýchajúce teplo

Sad SNP
Autor: Amador Artiga

“Všetky lesy na svete by mali byť nazývané jedným menom, aby ľudia rozumeli, že na svete je len jeden les a každý horiaci les, kdekoľvek na svete je, je tak ich lesom.” Mehmet Murat ildan

O autorovi:

Amador Artiga je multidisciplinárny umelec špecializujúci sa na vizuálnu dramaturgiu, produkciu video scén, digitálnu scénografiu a inštalácie pre scénické umenia. Už viac ako 10 rokov sa venuje vizuálnej tvorbe, vrátane dizajnu a tvorbe obsahu, kráčajúcej ruka v ruke s predstavou režiséra. Jeho prioritou je pochopenie, prijatie a transformácia konceptov a myšlienok do vizuálneho sveta. Je zamilovaný do pohybu bez ohľadu na jeho formu, preto je možné v jeho tvorbe vidieť kúsky od živej akcie až po pohyblivú grafiku, stop motion. Nástroj je len nástroj, dôležité je posolstvo.

Pracoval pre súkromné spoločnosti a vládne inštitúcie v Španielsku, Francúzsku a Českej republike, pričom si zachoval absolútnu lásku a oddanosť ku každému projektu, bez ohľadu na jeho rozsah.

Názov inštalácie: Číselník – Spoločenská hodnota stromov v Sade SNP a na Námestí Andreja Hlinku

Balustráda
Autor: Kolektívne dielo

K 22. februáru 2018 spoločenská hodnota drevín v Sade SNP a priľahlom Námestí Andreja Hlinku bola vyčíslená vo výške 219 860,50 EUR. Z celkového počtu drevín, ktorých je spolu 154 ks, v najväčšom počte prevláda pagaštan konský v počte 28 ks, za ním nasleduje javor mliečny ‘Globosum’ v počte 24 ks. Najväčšiu spoločenskú hodnotu má drevina Quercus robur (dub letný). Spoločenská hodnota drevín sa uvádza podľa druhu drevín a ich veľkosti. Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm. Pri výpočte spoločenskej hodnoty stromov sa za obvod vo výške 130 cm nad zemou považuje obvod najširšej časti kmeňa z hodnoteného stromu.

Foto: Marek Jančúch