Archív 2021

ŽILINA ŽIJE svetlom – jarný warm up 2022 / 25. – 26. 3. 2022

Organizátori: Mesto Žilina a OOCR Malá Fatra
Spoluorganizátori: Konzervatórium Žilina, Mestské divadlo Žilina, Nová synagóga, Považská galéria umenia, Rosenfeldov palác, Institut Světelného Designu Praha.
Realizácia a dramaturgia: Katarína Morávek Ďuricová, Tomáš Morávek

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

V septembri 2021 plánovali mesto Žilina a OOCR Malá Fatra zorganizovať prehliadku svetelných umeleckých inštalácií vo verejnom priestore a sprostredkovať tak obyvateľom rozšírenú ponuku kultúrnych zážitkov v rámci festivalu v meste Žilina žije. Na jeseň však projekt, kvôli pandemickým opatreniam, nebolo možné realizovať. Verili sme, že za pár mesiacov opatrenia umožnia aspoň prehliadku interiérových inštalácií a tak sme presunuli prípravu a realizáciu na jar do priestorov kultúrnych inštitúcií – Konzervatórium Žilina, Mestské divadlo Žilina, Nová synagóga, Považská galéria umenia a Rosenfeldov palác.

Názov inštalácie: FLOCCINAUCINIHILIPILIFICATION

Rosenfeldov Palác – fasáda
Autor: Karel Karlos Šimek
Zvuk: Erlkönig
www.karelkarlossimek.eu

Inštalácia sa voľne inšpiruje secesnou architektúrou Rosenfeldovho paláca a vníma ju ako prázdne plátno, ktoré poskytuje umelcovi priestor pre vyjadrenie. Snaží sa pracovať s ornamentálnosťou a záľubou vo farbách secesného slohu. Pracuje taktiež s princípmi plynulej secesnej línie a akcentuje štylizáciu, typickou pre secesné diela.

Názov inštalácie: ØUROBOROS

Rosenfeldov Palác – záhrada
Autori: Alex Zelina a Radovan Draga
Technická spolupráca: Dioníz Troško
Zvukový dizajn: Adam Dekan
Svetelná spolupráca: LED strip studio
Motorická časť: Samuel Fajnor

www.alexzelina.com

Øuroboros sa interpretuje ako symbol večnej obnovy alebo kolobehu života, smrti a znovuzrodenia. Symbolizuje cyklickú povahu vesmíru: stvorenie zo zničenia, život vznikajúci zo smrti. Zdá sa, že aj my ako ľudia sa riadime týmto základným kódom vesmíru. Keď tvoríme a ničíme.
Príroda zvíťazí.
Ponorte sa do seba.

Názov inštalácie: Galaxia

Považská galéria umenia v Žiline
Autor: sedemminut
Hudba: Stroon
www.sedemminut.sk

Priestor, nikdy nekončiace skúmanie vlastných možností a schopností, hranice vnímania, reflexia videného a počutého – to všetko v pokojnom rytme STROONovej hudby môže a nemusí pôsobiť ako symbolicky žiariaca aura inštalácie od sedemminut. Sedemminut a jeho atmosférické svetelné zdroje v interiéri Považskej galérie umenia sú prvkami #placetobe a #mustsee predstavujúce ďalší rozmer zážitku.

Dielo vzniklo s podporou festivalu Biela noc.

Názov inštalácie: AWAKEN MONSTERS

Štúdio Mestského divadla Žilina
Autori: Alex Zelina a Radovan Draga
Zvukový dizajn: Adam Dekan

Kedysi mýtus sa teraz stáva skutočnosťou? Svet zložený z pozostatkov ľudskej techniky, ktorému sa príroda prispôsobila, aby prežila. Novodobé organizmy vytvorené z odpadu a recyklovaných materiálov sa stávajú živými. Umelci varujú ľudí pred znepokojujúcou, no možnou budúcnosťou našej planéty.

Názov inštalácie: You Are Here

Nová Synagóga
Autor: Tomáš Morávek
Základ inštalácie vychádza z rovnomenného divadelného predstavenia v réžii Petry Tejnorové, tanečníkov a performerov Jara Viňarského, Terezy Ondrovej a Nathana Jardina, scénografky Adriany Černej, sound designéra Dominika Žižku, light designéra Tomáša Morávka, produkčného Michala Somoša.

www.tomasmoravek.eu

Je vôbec možné zažiť niečo ako číry okamih prítomnosti? Alebo sme neustále vlečení našou  minulosťou, predsudkami, nahromadenou skúsenosťou z minulosti a plánmi do budúcnosti?

Je možnosť medzi hektickou produkciou významu skutočnosti a rezignáciou na schopnosť vnímať, zažiť čas iného druhu, počas ktorého sa iba jednoducho pozeráme?

A myslíš si, že vidíš to, čo ja?

Jedna sféra, uzavretý priestor, otvor, ktorým vojdú diváci, po obvode sú inštalované lavičky. Na vonkajšej strane kruhu sú umiestnené reproduktory. V strede kruhu je valec vyrobený z plexiskla, visiaci vo výške, pod ním nádoba s vodou a poháre. Prehráva sa hudba z predstavenia, hlasový prejav, zvuková stopa…

Názov inštalácie: עַיִן

Nová Synagóga – kaviareň
Autor: Tomáš Morávek

Objekt použitý v inštalácii je zapožičaný z inscenácie Shadow Meadow režiséra Jana Mocka a svetelného dizajnéra Davida Prokopiča.

Svetelná inštalácia podporujúca atmosféru zimnej modlitebne Novej synagógy, ktorá v súčasnej chvíli slúži ako kaviareň vedená FrickoBrothers.

Názov inštalácie: STEREORAMA

Konzervatórium Žilina
Autor: mammasONica
Umelecký riaditeľ: Luca Pulvirenti
www.mammasonica.org

Stereorama je site-specific inštaláciou, v ktorej vibrácie farby a zvuku sprostredkujú živý dialóg medzi virtuálnym priestorom a vnímateľným prostredím.

Farebné svetelné zdroje sú zachytávané do digitálnych pigmentov – od aditívneho modelu po subtraktívne miešanie. Vnímanie farieb tak môže byť individuálnym, ale i kolektívnym zážitkom.

Vibrácie a farby v pohybe sa stávajú kompozíciou, putujúcou skrz čas a priestor, od Vedomia k Svedomiu.

Foto: Henrich Mišovič