ŽIŽA z výšky

Sprievodný program festivalu ŽIŽA 2023

22. 9. 2023 | 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00

Prihlasovanie vopred na tel. č. +421 907 845 567 alebo e-mailom na info@tikzilina.eu

Večerná prehliadka Burianovej veže. Maximálna kapacita je 20 osôb.

Burianova veža sa nachádza sa na ulici Horný val, tesne vedľa veže farského kostola. Jej osud je spojený s menom majiteľa hradu Strečno v rokoch 1526-1529 Buriana Svetlovského z Vlčnova, ktorý vtedy bol aj dedičným richtárom Žiliny. Od r. 1529 sa majiteľmi hradu Strečno stali už bratia Kostkovci – Peter a Mikuláš. Burian Svetlovský sa začal súdiť o svoj majetok. Vybudovanie Burianovej veže teda spadá do obdobia asi troch rokov. Nemožno však vylúčiť, že ju dostavali bratia Podmanickí – Ján a Rafael, ktorí v rokoch 1540 a 1548 dvakrát obsadili farský kostol a prebudovali ho na pevnosť (castellum). Vedľa veže sa našiel múr o dĺžke 18,3 m, ktorý smeroval k farským schodom a bol 80 cm hrubý a iba 70 cm zahĺbený. Tvar aj smer múru boli nepravidelné, akoby ho stavali veľmi narýchlo. Svedčí o tom aj nález veľkej kamennej gule pri vonkajšej stene oporného piliera staršieho kostola objaveného v r. 2000-2001 južne od svätyne gotického Kostola Najsvätejšej Trojice.

Burianova veža slúžila ako zvonica a bola zároveň aj pozorovateľňou, ako ochrana pred požiarmi a príchodom nepriateľov. Jej osud je spojený s osudom kostola a preto viaceré požiare kostola postihli aj samotnú vežu. Často sa menili najmä strechy veží: v rokoch 1762 až 1848 mali barokový- cibuľovitý tvar; v rokoch 1869-1886 jednoduchý tvar ihlanu, podobne ako aj veža Budatínskeho hradu. Po poslednom požiari dostali tzv. helmovú podobu. Pôvodne sa volala Nová veža a od konca 19. stor. Burianova, asi podľa veľkého, 2336 kg ťažkého zvonu. V r. 1917 ho spolu s ďalšími dvoma zvonmi použili na vojenské účely. V r. 1923 ich nahradili šiestimi novými zvonmi. Poslednou prestavbou v r. 1941 dostala veža vyhliadkovú terasu. V súčasnosti je Burianova veža sprístupnená pre verejnosť prostredníctvom prehliadok, ktoré organizuje Turistická informačná kancelária Žilina.

Zdroj: Mgr. Jozef Moravčík