KORÓNA

Lokácia: Balustráda

Názov inštalácie: Koróna

Autor: tím Institutu Světelného Designu (CZ)

www.svetelnydesign.cz

V záverečných momentoch pred totálnym zatmením Slnka teplota klesne, vtáky a hmyz spievajú, okolité svetlo sa ponorí do tónov z iného sveta. Deň sa premení na všadeprítomný súmrak, kde sa čierny kruh, ktorým sa stalo Slnko prebíja cez oblohu, obklopený bielou, éterickou žiarou – žiarou s názvom koróna.

Svetelný objekt je inšpirovaný javom tzv. “slnečnej koróny”, ktorý je stále opradený záhadami. Jedná sa o riedku hornú atmosféru ionizovaného plynu, ktorá sa skladá predovšetkým z elektrónov a holých jadier atómov vodíka a hélia. Je to štartovacia plocha pre slnečný vietor, alebo prúd nabitých častíc, ktoré unikajú z koróny a omývajú planéty, až uniknú do medzihviezdneho priestoru. Udalosti, ktoré vzniknú v koróne, ovplyvňujú všetky svety obsiahnuté v priestore Slnečnej sústavy, vrátane planéty Zem.

Institut Světelného Designu (ISD)

Institut Světelného Designu (ISD) vznikol v máji 2008 z iniciatívy niekoľkých výrazných osobností svetelného dizajnu, divadelnej produkcie, umelcov a technikov zameraných na prácu so súčasnými technológiami v českom umeleckom prostredí. Vo svojej činnosti sa zaoberá predovšetkým edukatívnou činnousťou, konzultáciami a tvorbou svetelných inštalácií.