ZLET SLOV

Lokácia: Sad SNP

Názov inštalácie: Zlet slov

Autor: Pavla Beranová (CZ)

www.pavlaberanova.com

Vtáky boli v  mnohých kultúrach odjakživa považované za symbol slobody.​​ Písmo bolo nositeľom národných tradícií, spomienok a kultúrneho dedičstva. Svetelná dizajnérka Pavla Beranová preniesla tieto hodnoty do 21 svietiacich objektov za použitia krátkych textov a básní, zozbieraných od kreatívcov v 16 jazykoch sveta. Svetlo prestupuje perforovanými textami a premieta sa na okolitú krajinu. Hudba a zvuky, sprevádzajúce inštaláciu boli skomponované českou zpeváčkou a skladateľkou Vladivojnou La Chia.

Pavla Beranová

Pavla Beranova je nezávislá svetelná dizajnérka žijúca v Prahe, pôsobiaca najmä v Českej republike a Holandsku. Vyštudovala Vysokú školu umeleckopriemyselnú v Prahe (kurátorstvo  nových médií a dizajnu). Počas štúdia bola stážistkou vo výskumnom centre francúzskych múzeí C2RMF a Lumieres studio Odile Soudant v Paríži. V rokoch 2011 až 2015 pracovala ako dizajnérka v ACT lighting design v Bruseli, kde sa podieľala na mnohých veľkých projektoch v oblasti eventov, inštalácií a architektúry. Od roku 2016 vyučuje svetelný dizajn na Vysokej škole múzických umení v Brne. Pavla sa v súčasnosti venuje predovšetkým projektom v oblasti súčasného tanca a divadla, no spolupracuje aj s architektmi a dizajnérmi na projektoch, kde svetlo zohráva osobitnú úlohu.